At The Crossroads Of Education


Temporary Place Holder KALFOU EDIKASYON < Haitians: At The Crossroads Of Education ONÈ-RESPÈ NAN KALFOU EDIKASYON Depi lan kòmansman istwa peyi dayiti, Edikasyon te toujou youn pwoblèm ki byen chouke lan tout nannan rasin sosyete tou nèf Jan Jak Desalin ak Petyon te kreye a. Se pa youn aksidan si pousantaj 90% moun ki pa konnen ni li ni ekri pa janm ni monte ni desann magre 200 lane istwa redi ak tout kalite goumen pou ti nèg avanse. Sa pi rèd toujou lè nou konnen ke depi dènye karant lane ki sot pase a, plis pase 20% peyi a deplase ale nan peyi lòtbò. San nou pa antre nan detay rezon ki esplike sitiyasyon makawon sila, nou menm nan Kalfou Edikasyon nou kwè ke li dirije li kontwole politikman sosyalman andedan koun deyò. An tan ke edikatè ak pwofesyonèl Ayisyen nou kwè li fè plis sans pou nou pran mezi nesesè pou fè fas ak malfezans sila a. se rezon esansyèl ki esplike ekzistans Kalfou Edikasyon. Lan paj sila a n ap fè posib nou ak sipò tout ayisyen pou eseye bay kominote nou a sèvis nan tout aspè edikasyon. Ti moun elemantè Ti moun lan High School Etidyan lan kolèj Etidyan "graduate school": Master, (metriz) Phd,(doktora) Lekòl medsin (medical school) Lekòl de dwa (law school} Lekòl Teknik: Enfimyè (Nursing) Radyoloji P.A Respiratory Therapy Lisans pwofesyonèl nan plizyè Eta Egzamen: SAT HSCT MCAT LSAT Medical boards USMLE 1, 2, 3 Egzamen lisans (nursing) Financial Aid. Awards, Grants, Scholarships . N ap toujou rete vijilan sou pwoblèm edikasyon nan Peyi Dayiti tankou: pwoblèm sistèm ansèyman pwoblèm enfrakstrikti, pwoblèm sipèstrikti lan nivo lekòl primè, segondè ak inivèsite. N ap genyen youn seksyon espesyal pou batay tèt kale jouk sa kaba pou alfabetizasyon blayi tout bon vre lan peyi Dayiti. Nou menm lan Kalfou edikasyon nou kwè seryèzman si Ayiti ka siviv sa li pase deja, li pa ka, e li pap janm mouri. UnRegistered http://www.instantweb.com/K/KALFOUEDIKASYON/ Last updated by UnRegistered on 8/11/97 KALFOU EDIKASYON < Haitians: At The Crossroads Of Education ONÈ-RESPÈ NAN KALFOU EDIKASYON Depi lan kòmansman istwa peyi dayiti, Edikasyon te toujou youn pwoblèm ki byen chouke lan tout nannan rasin sosyete tou nèf Jan Jak Desalin ak Petyon te kreye a. Se pa youn aksidan si pousantaj 90% moun ki pa konnen ni li ni ekri pa janm ni monte ni desann magre 200 lane istwa redi ak tout kalite goumen pou ti nèg avanse. Sa pi rèd toujou lè nou konnen ke depi dènye karant lane ki sot pase a, plis pase 20% peyi a deplase ale nan peyi lòtbò. San nou pa antre nan detay rezon ki esplike sitiyasyon makawon sila, nou menm nan Kalfou Edikasyon nou kwè ke li dirije li kontwole politikman sosyalman andedan koun deyò. An tan ke edikatè ak pwofesyonèl Ayisyen nou kwè li fè plis sans pou nou pran mezi nesesè pou fè fas ak malfezans sila a. se rezon esansyèl ki esplike ekzistans Kalfou Edikasyon. Lan paj sila a n ap fè posib nou ak sipò tout ayisyen pou eseye bay kominote nou a sèvis nan tout aspè edikasyon. Ti moun elemantè Ti moun lan High School Etidyan lan kolèj Etidyan "graduate school": Master, (metriz) Phd,(doktora) Lekòl medsin (medical school) Lekòl de dwa (law school} Lekòl Teknik: Enfimyè (Nursing) Radyoloji P.A Respiratory Therapy Lisans pwofesyonèl nan plizyè Eta Egzamen: SAT HSCT MCAT LSAT Medical boards USMLE 1, 2, 3 Egzamen lisans (nursing) Financial Aid. Awards, Grants, Scholarships . N ap toujou rete vijilan sou pwoblèm edikasyon nan Peyi Dayiti tankou: pwoblèm sistèm ansèyman pwoblèm enfrakstrikti, pwoblèm sipèstrikti lan nivo lekòl primè, segondè ak inivèsite. N ap genyen youn seksyon espesyal pou batay tèt kale jouk sa kaba pou alfabetizasyon blayi tout bon vre lan peyi Dayiti. Nou menm lan Kalfou edikasyon nou kwè seryèzman si Ayiti ka siviv sa li pase deja, li pa ka, e li pap janm mouri. UnRegistered http://www.instantweb.com/K/KALFOUEDIKASYON/ Last updated by UnRegistered on 8/11/97


[Give Me Feedback] [Search InfoStreet's Instant Web Sites] [Other InfoStreet's Instant Web Sites] [Help]
Web Weaving by InfoStreet's Instant Web Sites