To ID, rest your arrow on Alborzi's nose! 

   SHARIF RAAZI (Capitan) ETEMAD KHAYAAT MISAAGHIAAN SHAFIEE KESHAAVARZ CHAHAARDEHI SAADEGHI MIRFAKHRAAEE

Alborz Wrestling Team, 1960-1961

  Home| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 | 9 | 10 |11| 12 |